ചരിത്ര നോവലുകൾ


ഖിലാഫത്ത് (നോവൽ)
ഹരിഹരൻ പരമാര
ഡി സി ബുക്സ്

ചുവന്ന തിരമാലകൾ
കൊടുവള്ളി അബ്ദുൽ ഖാദർ
പൂങ്കാവനം ബുക്സ് കോഴിക്കോട്
വമ്പത്തി
കെ കെ ആലിക്കുട്ടി
ഡെസ്റ്റിനി ബുക്സ് കോട്ടക്കൽ
നെരിപ്പോട്
കെ എം അബൂബക്കർ
പന്താരങ്ങാടി
കൊടുവള്ളി അബ്ദുൽ ഖാദർ
പൂങ്കാവനം ബുക്സ് കോഴിക്കോട്
കാലാപാനി:
അധിനിവേശത്തിന്റെ നാൾ വഴികൾ
കുണ്ടനി മുഹമ്മദ്0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Pookkottur Battle | Shihab Thangal