ഫോട്ടോ ഗാലറി

കൊന്നോല അഹമ്മദ് ഹാജി.(വാഗൺ ട്രാജഡിയിൽ നിന്നും
അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ട വ്യക്തി)
വാഗൺ ട്രാജഡിയുടെ ദൃക്സാക്ഷി തിരൂർ പനമ്പാലം മുണ്ടേക്കാട്ട് മുഹമ്മദ് ഹാജി
തിരൂർ റയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ


കോരങ്ങത്ത് ജുമാമസ്ജിദ് തിരൂർ
Old Scene

രക്തസാക്ഷികളെ മറവ് ചെയ്ത സ്ഥലം (44 പേരെ മറവ് ചെയ്തു)
(കോരങ്ങത്ത് ജുമാമസ്ജിദ് തിരൂർ)

Old Scene

കോട്ട് ജുമാമസ്ജിദ് തിരൂർ


രക്തസാക്ഷി മഖ്ബറ  (11 പേരെ മറവ് ചെയ്തു)
കോട്ട് ജുമാമസ്ജിദ് തിരൂർ

വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്ന MSM LV-1711  ബോഗി


റോബർട്ട് ഹിച്ച്‌കോക്ക്- വാഗൺ ട്രാജഡിക്ക് കാരണക്കാരനായ ബ്രിട്ടീഷ്  ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

ഹിച്ച്‌കോക്ക് സ്മാരകം.
( ഈ സ്ഥലത്താണ് വാഗൺ സ്മാരക ബസ് സ്റ്റോപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്)

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Pookkottur Battle | Shihab Thangal